top of page

Missió

Organitzar esdeveniments esportius per atraure persones amants de la natura i de les dues rodes per impulsar socioeconòmicament el municipi d’Oliana i alhora implicar els seu habitants en un projecte de voluntariat

Organizar eventos deportivos para atraer a personas amantes de la naturaleza y de las dos ruedas para impulsar socioeconómicamente el municipio de Oliana y, a la vez, implicar a sus habitantes en un proyecto de voluntariado.

Organizing sporting events to attract people who love nature and the two wheels to drive the town of Oliana in a socioeconomically way and, at the same time, involve its people in a volunteer project.

Visió

Aconseguir que Oliana continuï sent un referent per les persones que els agrada el motociclisme, concretament de la modalitat d’enduro, i un planter per a futurs pilots, ja siguin professionals o aficionats.

Conseguir que Oliana continúe siendo un referente para las personas que les gusta el motociclismo, concretamente de la modalidad de enduro, y un plantel para futuros pilotos, ya sean profesionales o aficionados.

Get Oliana remanins a reference for people who like motorcycling, specifically enduro modality, and a roster for future pilots, whether professional or amateur.

Valors

Complir amb les lleis i normes per afavorir la convivència entre totes les persones.

Treballar amb professionalitat per aconseguir resultats de qualitat.

Organitzar l’esdeveniment planificant, realitzant, avaluant i millorant totes les tasques, i analitzar cada pas des de la perspectiva de la prevenció.

Prioritzar sempre la protecció del medi ambient i la seguretat de les persones.

Actuar amb responsabilitat social, potenciar el treball en equip i valorar l’esforç altruista del voluntariat.

Cumplir con las leyes y normas para favorecer la convivencia entre todas las personas.


Trabajar con profesionalidad para conseguir resultados de calidad.


Organizar el evento planificando, realizando, evaluando y mejorando todas las tareas, y analizar cada paso desde la perspectiva de la prevención.


Priorizar siempre la protección del medio ambiente y la seguridad de las personas.


Actuar con responsabilidad social, potenciar el trabajo en equipo y valorar el esfuerzo altruista del voluntariado.

Comply with laws and regulations to promote coexistence among all the people.

Work with professionalism to achieve quality results.

Organize the planned event, achieving, evaluating and improving all tasks and analyze each step from the perspective of prevention.

Always prioritize the environmental protection and the safety of each person.

Act with social responsibility, enhance teamwork and appreciate the selfless volunteer effort.

bottom of page